új MIGBK logo
A Madách Imre Gimnázium, a Barcsay
Baráti Körének portálja

alapítva 1902
 

LEVÉL MINDEN MADÁCHOSHOZ

Kedves Madáchos diáktársunk!

A budapesti Madách Imre Gimnázium vezetése az iskola és a diákság eredményeinek megőrzése érdekében úgy érzi, eljött az ideje, hogy volt tanítványaival együtt összefogjon, helyreállítsa a Madách Gimnázium régi fényét, és ezzel együtt az eddig elbliccelt lehetőséget, a Madáchban felcseperedett és felnőtté vált diákság kapcsolatát az Alma Materrel.

Legsürgetőbb teendőként összegyűjti, rendszerezi és a régi-új diákság közkincsévé teszi a hosszú évtizedek alatt felgyűlt, lommá vált, pusztuló hagyatékot, hogy megmutathassa a Madách értékeit, szellemi tőkéjét; önbizalmat, sikerélményt, régi-új identitást adjon mindazoknak, akik magukénak érzik gimnáziumukat.

Ehhez a szellemi építkezéshez a jószándékon kívül sok türelem, lelkes tanári kar, jól működő iskola és sok pénz is kell. Tantestületünknek nem titkolt, sőt, kifejezett szándéka ezt a kétirányú kapcsolatot olyan formában is felhasználni, hogy általa a gimnázium új forrásokhoz, ezen keresztül olyan eszközökhöz juthasson, amelyeket a nevelésben, az oktatásban kamatoztathat.

Többször megkeresték a gimnáziumot a volt diákok is, és az összetartozásból, az Alma Mater iránti sokszínű, nehezen megfogalmazható, de jóleső érzésből fakadóan segítségüket ajánlották a Madáchnak, egyúttal keresték a harminc, negyven, ötven éves közös találkozók lehetőségét, amelyre eljönnének a világ minden részéből.

Így merült fel az alapítás 120. évfordulója alkalmával a gigantikus Madách-osztálytalálkozó ötlete is, melyen találkozhattak egymással és az Alma Materrel, volt tanáraikkal vagy néhai tanáraik emlékével mindazok, akik pusztán csak örülnek a kapcsolat feléledésének, és azok is, akik segítenének valamilyen formában a Gimnáziumnak.

Tudjuk, nem mindenki teheti meg, hogy jótékonysági akciókban vegyen részt, de szeretné ápolni kapcsolatait volt iskolájával, ahol kamaszból felnőtté vált. Épp ezért szeretnénk friss életet adni a nemes elődökkel és ehhez méltó múlttal rendelkező Madách Gimnázium Baráti Körének, amely az elmúlt néhány évben elcsendesedett.
Rendszeres találkozóin és a honlap levelező fórumán szívesen látunk, elvárunk.

Várjuk érdeklődésed, emailen a madach@gondola.hu címen (MIG Baráti Kör), vagy telefonon történő jelentkezésed, a 322-2081-es számon, Rajnai Gáborné Éva iskolatitkárnál.


Szeretettel üdvözöl
a Madách Imre Gimnázium igazgatója és tantestülete
a Madách Baráti Kör (MIGBK)

főmenü vissza az előző lapra