új MIGBK logo
A Madách Imre Gimnázium, a Barcsay
Baráti Körének portálja

alapítva 1902
főmenü vissza az előző lapra

120 év történelme osztályképekben,
bizonyítványokban, levelekben


(gondolnád, hogy ez az írott magyar történelem egynyolcada?)

Itt szeretnénk mindnyájunk számára hozzáférhetővé tenni mindazt a történelmi emlékké érett képanyagot és egyéb dokumentumot, amit eddig sikerült fellelni, összegyűjteni, megtalálni hozzá a kulcsot és megfejteni titkát.

Természeténél fogva ez a leggazdagabb oldalak egyike, és a teljesség igényével kívánjuk megszerkeszteni. Ügyelve a letölthetőségére, korszakokra bontjuk. Tekintve az átfogott idő lendületes ívét, írhatnánk nehezebb és könnyebb, vagy boldogabb és szomorúbb időszakokat, mégis inkább arra ügyeltünk, hogy a történelmi fordulópontok köré építsük fel az anyagot.

A feldolgozás a Gimnázium évi rendszerességgel megjelenő tanügyi értesítői, későbbi nevén évkönyvei, valamint Véghelyi József (a Gimnázium igazgatója 1964-1984) könyve alapján készült.
Felhasználtuk a hasonló történetű iskolák évkönyveit, történetüket öszevetettük az Alma Mater történetével. Képeink mellé történelmi emlékeinkhez illeszkedő anyagokat sok helyről gyűjtöttünk, és igyekeztünk pontosan megjelölni ezek forrását is; az internetről gyűjtött anyagok természetének megfelelően ezeket tükröztük.

Vannak történeteink, legendáink, megfejtett titkaink, amelyekhez nincs képünk. Ebben kérjük segítségedet, ha birtokodban van, küldj fotót vagy egyéb dokumentumot.

Minden anyagunk személyes élményeid felelevenítésére szolgál. Felhívjuk a figyelmed, hogy bármely továbbközlési vagy üzleti célú felhasználása felett jogtulajdonosként vagy közvetítőként a Madách Imre Gimnázium rendelkezik, diákjai javára. Terveink szerint a teljes kép- és publikus dokumentumanyagból CD-re írt nagyfelbontású változat is rendelhető.


1. Az első tablók


1902-koedukált osztály
Leánygimnáziumi tanfolyam,
1902. június:

A koedukáció úttörői.


Fotográfus mester:
Klösz Gy., Ő császári és királyi fensége József főherczeg
és Ő felsége Carola szász királyné udvari fényképésze

A fotó hátoldalán - ceruzával, gondos kézírással - a következő névsor látható:

Váczy Erzsike, Mandl Margit, Goldschmidt Bella, Löwengard Erzsi, Müller Mariska, Schmidt Olga

Faber Frida, Kohner Irma, Balog Szidi, Sebestyén Károly tanár úr, Én (Finály Gábor tanár, majd igazgató), Adler Zseni, Guttmann Margit, Tauber EllaEzután a koedukáció feledésbe merül, második hulláma majd 1951-től kezdődik. Ebben a tanévben megszűnt a XI. kerületi katolikus leánygimnázium, s a Madách fiúgimnáziumba helyeztek át 121 leánytanulót, három teljes osztályt!
A siker nagy lehetett, mert a következő évtől már rendszeresen indítottak lányosztályt is: éveken keresztül, az első kísérlethez hasonlóan, párhuzamos osztályokban folyt a "koedukáció"; a tényleges majd az 1960/61-es tanévtől kezdődően. A kezdeti aggodalmakat :-) nyugalom követte, s a közvéleményben jelentkező előítéletek lassan megszűntek.


"Nagy a panasz a magyar középiskolák, főképpen a gimnáziumok ellen. Azt mondják, hogy a jelenlegi magyar gimnázium nem felel meg a hivatásának, mert nem adja meg a tanulóknak sem az általános műveltséget, sem a gyakorlati életre nem készíti őket elő; ahelyett sok elavult, most már hasznavehetetlen dologgal teletömi a tanulónak a fejét, túlterheli az eszét, és idő előtt elsorvasztja az ifjúság életkedvét.
...Dacára a sok panasznak, a hazai ifjúság még mindig tömegesen tódul a gimnázium felé. Aki kiszorul, addig jár a minisztérium nyakára, addig könyörög, míg végre bejut valamely intézetbe...
Hiába figyelmeztetjük a szülőket, hogy a középiskolát végzettek száma már így is olyan nagy, hogy sem az állam, sem a társadalom nem tud neki kenyérkeresetet biztosítani..."

1904/05-ös tanévi értesítő; Cherven Flóris igazgató
1914-8b

1914: 8.b oszt.

Osztályfőnök: Samu L.

1923-7a

1923: 7.a oszt.

Osztályfőnök: Sebestyén Károly (?)


Akinek szeme van hozzá, a fotós korabeli hamisítását is észreveheti.1925-8a
1925: 8.a oszt.

Osztályfőnök: Dr. Kopp Tibor


1946-8b

Ceruzával írt dátum a hátlapon: 1927.05.27
Freund Pál, Mayer Böske

Az évfolyam és diákjai még felfedezőkre vár...

Osztályfőnök:
Egy kis ízelítő a képek tényleges állapotáról. De hiszen sokuk százéves... Nem tudhatjuk még, meddig lehet őket megőrizni, meddig lesznek felismerhetőek. Ez, és a hozzáférhetőség igénye indokolja a másolatkészítést, és az eredeti állapot megőrzése mellett némi digitalizálás is segíthet.

1932-7a

1932: 7.a osztály csoportképe

Foto: Botfán Mária műterme

Be kell vallani: a századfordulós Klösz- és Strelisky-képek szebbek és jobb minőségűek ennél.

1932-7a

Ugyanaz a kép, egy kis javítgatás után.

A nagy fal előtt

1932: 7.a oszt.

Osztályfőnök:

Megdöbbentő, hogy az örökkévalóságnak szóló képek készítésekor ebben a szép épületben évtizedeken keresztük képesek voltak beállni, beülni a szörnyű tűzfal elé.


Botfan_2bA nagy fal előtt

1938: 2.b oszt.

Osztályfőnök:


Foto: Botfán Mária műterme


Botfan_3bA nagy fal előtt


Osztályfőnök:


Foto: Botfán Mária műterme

még egy Botfan_3bA nagy fal előtt


Osztályfőnök:


Foto: Botfán Mária műterme

az eredeti képkidolgozás itt :(1946-8b

1946: 8.b oszt.

Osztályfőnök: Gálfalvy Nagy Balázs

1955-4b

1955: 4.b oszt.

Osztályfőnök:További képek és történetek:

már jó részük elkészült, a hozzá tartozó forrásanyag gyűjtése van még hátra.
Ide szeretném beilleszteni Antybounty szorgalmasan gyűjtögetett, több költözést megért weblapját is, mely értékes adatokat tartalmaz.
Folyik az osztálynévsorok szkennelése, begépelése.
Amennyiben anyagot tudtok adni, írjatok!

főmenü vissza az előző lapra

()Copyright 2001-2003 Madách Imre Gimnázium Budapest; szerk. Papcsik Béla. All rights reserved.