új MIGBK logo
A Madách Imre Gimnázium, a Barcsay
Baráti Körének portálja

alapítva 1902
fomenü vissza az elozo lapra

 

STETTKA GYULA


PALLAS NAGY LEXIKONA


Stettka Gyula, festőművész, szül. Király-Lehotán (Liptó) 1855 aug. 29-én. A középiskolát elvégezvén Kassán, az országos mintarajztanoda növendékei közé iratta magát. Budapestről állami ösztöndíjjal Bécsbe utazott s a képzőművészeti akadémián folytatta tanulmányait, majd később Münchenben Wagner Sándornak lett szorgalmas és kedvelt tanítványává.

1883. visszatért Budapestre s a Benczur Gyula vezetése alatt álló festészeti mesteriskolába lépett, ahol jelenleg is működik mint segédtanár.
Nevezetesebb munkái:
Mindenszentek előtt (Budapest főváros tulajdona);
Krisztus sírba tétele;
Szt. László (oltárkép a svábhegyi kápolnában);
Tres faciunt collegium, humoros genrekép (Fiume város tulajdona);
Kiváncsiak (a király budavári képtárában).

Stettka mint arcképfestő is jó nevet szerzett. Festette és pedig több ízben a király arcképét is különböző törvényhatóságok számára.

Forrás:
a http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/014/pc001415.htm oldal tükrözése

* * *

Stettka Gyulát megragadta Bobula nagyszabású terve, és az általa megálmodott barcsay utcai palotára a korhoz illő pátosszal készített erőt sugárzó díszítéseket: a főhomlokzat középrizalitját négy allegorikus mozaikkal, két múzsával és két szibillával keretezte.

A mozaik kivitelezésére itáliai mestereket kértek fel az alkotók: a főgymnasium mozaikjait a velencei Candiani-cég készíthette el.

mozaik mozaik
mozaik mozaik

A négy mozaik Ráday Mihály: Jelenetek a pesti utcán... c. könyvében is megtalálható.
Az épület 2001 évi részleges felújítása során a mozaikok az elsők között kerültek mentésre. A károk feltárásának bemutatása, a javítás fázisainak dokumentálása az építkezés-felújítás dokumentációja alapján történt.

Itt következnek majd a mozaikok felújításának képsorai... hamarosan.

mozaik