MÁRKI SÁNDOR

TÖRTÉNÉSZ1853. MÁRCIUS 27-ÉN SZÜLETETT KÉTEGYHÁZÁN ÉS 1925. JÚLIUS 1-ÉN HALT MEG GÖDÖLLÕN.

EGYETEMI TANULMÁNYAIT A BUDAPESTI EGYETEMEN VÉGEZTE 1876-TÓL ARADON, MAJD BUDAPESTEN TANÍTOTT MINT GIMNÁZIUMI TANÁR.

1877-BEN EGYETEMI DOKTORI CÍMET SZERZETT.

1892. JÚNIUS 30-TÓL A KOLOZSVÁRI EGYETEMEN OKTATOTT, AHOL TANÍTVÁNYAI ÉS TANÁRTÁRSAI KÖRÉBEN RENDKÍVÜL NAGY TISZTELET ÖVEZTE. 30 ÉVES TANÁRI MÛKÖDÉSE ALKALMÁBÓL DÍSZOKLEVELET ADOMÁNYOZTAK NEKI.

1892-BEN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA LEVELEZÕ, MAJD 1912-BEN RENDES TAGJÁVÁ VÁLASZTOTTÁK.

A KOLOZSVÁRI EGYETEM SZEGEDRE KÖLTÖZÉSEKOR KATEDRÁT VÁLLALT A SZEGEDI EGYETEM KÖZÉP- ÉS ÚJKORI TÖRTÉNELMI INTÉZETÉBEN, AMELYNEK 1921-1925 KÖZÖTT A VEZETÕJE VOLT.

TÖBB ALKALOMMAL JÁRT RÖVIDEBB KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTON: NÉMETORSZÁGBAN, FRANCIAORSZÁGBAN ÉS ANGLIÁBAN.

SZÁMOS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGNAK VOLT TAGJA: MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG, FÖLDRAJZI TÁRSASÁG, ERDÉLYI IRODALMI TÁRSASÁG, PEDAGÓGIAI TÁRSASAG, KEMÉNY ZSIGMOND TÁRSASÁG ÉS MIKES IRODALMI TÁRSASÁG.

KORÁNAK KIMAGASLÓAN MÛVELT ÉS A MAGYAR SZELLEMI ÉLETNEK VEZETÕ SZEMÉLYISÉGE VOLT, TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGE RENDKÍVÜL SZERTEÁGAZOTT. FÕ KUTATÁSI TERÜLETE A HAZAI PARASZTMOZGALMAK ÉS SZABADSÁGHARCOK TÖRTÉNETÉT ÖLELTE FEL. NAGY MONOGRAFIKUS FELDOLGOZÁSAI MELLETT SZÁMOS TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYE, KÖZÉPISKOLAI TANKÖNYVE, ÉLETRAJZI FELDOLGOZÁSA, LEXIKONCIKKE ÉS KÖLTEMÉNYE JELENT MEG.

KÖNYVTÁRUNK MÉLY TISZTELETTEL VÁLLALTA GAZDAG HAGYATÉKÁNAK FELDOLGOZÁSÁT ÉS GONDOZÁSÁT.MÛVEI AZ EGYETEMI KÖNYVTÁRBAN

Forrás: http://www.bibl.u-szeged.hu/exhib/evfordulo/marki/marki.html