Cikkeinkben csillag jelzi azokat a kifejezéseket és neveket, amelyek
a kislexikonban szerepelnek

Berni egyezmény: „Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok és termőhelyek védelméről”, amelyet az Európa Tanács égisze alatt 1979-ben kötöttek meg, hazánk 1990-ben csatlakozott hozzá. Az aláírók kötelezik magukat, hogy a ~ függelékében felsorolt fajokat illetőleg élőhelyeket megvédjék. (Flóránk üstököse, a magyar látonya)

GPS (Global Positioning System: globális helymeghatározó rendszer): navigációs és geodéziai célú mesterséges holdak rendszere. Az Egyesült Államok főképp katonai céllal fejlesztette ki, de mára széles körű polgári (geodéziai, közlekedési, térképészeti stb.) alkalmazásai vannak. Segítségével akár deciméteres pontosságú helymeghatározás végezhető el. (Negyvenéves a NASA)

Hidrazin (N2H4): rakétahajtóművekben alkalmazott magas forráspontú, folyékony tüzelőanyag, amely megfelelő oxidáló anyaggal elegyítve hajtóanyagként szolgál. (Negyvenéves a NASA)

Lagrange-pont (Lagrange-féle librációs pont): a Föld–Hold rendszerben (az úgynevezett korlátozott háromtest-probléma részeseteként) megvalósítható olyan szabad mozgás, hogy az ottani testek közben a Földhöz és a Holdhoz képest közelítőleg nyugalomban maradjanak. (Negyvenéves a NASA)

Retrográd: valamely égi koordinátarendszer északi pólusából nézve az óramutató járásával megegyező irányú mozgás. A naprendszerbeli forgások többsége direkt, de például a Vénusz és az Uránusz tengelyforgása, valamint néhány hold, üstökös és meteor keringése ~. (Negyvenéves a NASA)